miHobbies

MG WING 1/100 XXXG-01S Shenlong Gundam EW Ver

Bandai

Master Grade 1/00 Scale by Bandai